Lập Đánh Giá Tác Động Môi Trường (ĐTM)

Tư vấn lập ĐTM, hướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

1. Đối tượng làm báo cáo đánh giá tác động môi trường

Áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp sản xuất với quy mô lớn như: Khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, các trung tâm thương mại. Hay những cơ sở sản xuất có công xuất lớn trên 1 triệu sản phẩm/năm. Chưa đi vào hoạt động thuộc danh mục phải thực hiện làm báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định trong nghị định 29 và thông tư 01. Chưa có quyết định phê duyệt lập DTM hoặc giấy chứng nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường. Ngoài ra, quý công ty hay doanh nghiệp cần phải lưu ý 1 điều hết sức quan trọng đó là cần phải có hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi đi vào hoạt động.

danh gia tac dong moi truong

Ngoài ra, Cơ sở có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trườnglập DTMkhi tiến hành cải tạo, mở rộng, nâng công suất, quy mô trong sản xuất thì cần phải lập hồ sơ báo cáo tác động môi trường bổ sung

2. Quy trình các bước thực hiện và những hồ sơ cần thiết đi kèm theo:

Khảo sát mô tả về hoạt động, thực trạng hoạt động của công ty để tiến hành lập báo cáo DTM.

Tiến hành khảo sát, điều kiện địa lý, địa chất điều kiên tự nhiên môi trường.

Đánh giá hiện trạng môi trường, các nguồn gây ô nhiễm, các yếu tố khí hậu trong khu vực dự án, công tác bảo vệ môi trường của cơ sở từ khi chuẩn bị xây dựng đến thời điểm hiện tại.

Xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng, hoạt động. Báo cáo đánh giá các biện pháp phòng ngừa, xử lý chất thải đã và đang sử dụng để việc lập báo cáo DTM thuận lợi hơn

Đánh giá tác động và sự ảnh hưởng ô nhiễm đến môi trường, xã hội quanh khu vực của dự án công ty, cơ sở hay doanh nghiệp.

Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm cho giai đoạn xây dựng. Đề xuất phương án quản lý, dự phòng, xử lý thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.

Tham vấn ý kiến cộng đồng, UBND, UBMTTQ phường nơi thực hiện dự án. (Trong vòng 15 ngày)

Tiến hành xây dựng các chương trình báo cáo giám sát môi trường.

Kết luận tình hình thưc trạng của môi trường xung quanh và đưa ra các ý kiến biện pháp xử lý tốt nhất.

Tiến hành gửi hồ sơ đến hội đồng thẩm định và phê duyệt dự án.

3. Đơn vị chuyên tư vấn:

Công ty TNHH MTV Tư vấn môi trường Gia Hân

336/72 Phan Văn Trị, Phường 11, Q.Bình Thạnh

TĐ: 0937.83.1368 - 0908.770.567

Email: moitruongthanhpho@gmail.com

Website: Moitruongthanhpho.com