Phân tích mẫu nước thải

PHÂN TÍCH MẪU NƯỚC THẢI

Công ty TNHH MTV Tư vấn Môi trường Gia Hân - Trung tâm Tư vấn chuyển giao công nghệ ATVSLĐ VSMT Miền Nam (Cosheps)

Với dàn thiết bị hiện đại, đồng bộ và đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, được đào tạo trong và ngoài nước, đến nay Trung tâm Phân tích & Môi trường cóthể thực hiện đo đạc, phân tích mẫu khí thải:

Các chỉ tiêu bao gồm:

STT

Chỉ tiêu phân tích

Đơn vị

QCVN 14:2008/BTNMT

1.

pH(*)

-

5 - 9

2.

BOD5(*)

Mg/l

50

3.

TSS(*)

Mg/l

100

4.

Dầu mỡ động, thực vật

Mg/l

50

5.

Nitrat (NO3-)

Mg/l

20

6.

Tổng Coliform

MPN/100ml

5.000

- Phòng thí nghiệm của Trung tâm đã được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn VILAS

Xin liên hệ:
Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Môi Trường Gia Hân
Trụ sở: 336/72 Phan Văn Trị, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Điện Thoại: 0937.83.1368 - 0938 675 422
Email : moitruongthanhpho@gmail.com