Phân tích mẫu Khí thải

PHÂN TÍCH MẪU KHÔNG KHÍ

Công ty TNHH MTV Tư vấn Môi trường Gia Hân - Trung tâm Tư vấn chuyển giao công nghệ ATVSLĐ VSMT Miền Nam (Cosheps)

Với dàn thiết bị hiện đại, đồng bộ và đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, được đào tạo trong và ngoài nước, đến nay Trung tâm Phân tích & Môi trường cóthể thực hiện đo đạc, phân tích mẫu khí thải:

Các chỉ tiêu bao gồm:

TT

Chất ô nhiễm

Đơn vị

QCVN 19:2009/BTNMT (cột B)

1

Bụi

mg/m3

0,3

2

SO2

mg/m3

0,35

3

NO2

mg/m3

0,2

4

CO

mg/m3

30

5

Tiếng ồn

dBA

70

(QCVN26:2010/BTNMT)

- Phòng thí nghiệm của Trung tâm đã được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn VILAS

Xin liên hệ:
Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Môi Trường Gia Hân
Trụ sở: 336/72 Phan Văn Trị, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Điện Thoại: 0937.83.1368 - 0938 675 422
Email : moitruongthanhpho@gmail.com