Giấy chứng nhận PCCC

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy:

- Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Danh mục cơ sở cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy:
+ Nhà ở, khách sạn, văn phòng làm việc, nhà cho thuê văn phòng có chiều cao từ 7 tầng trở lên.
+ Cơ sở sản xuất, chế biến xăng dầu, khí đốt hoá lỏng và hoá chất dễ cháy, nổ, với mọi quy mô.
+ Cơ sở sản xuất, gia công, cung ứng, bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.
+ Kho xăng dầu có tổng dung tích 500 m3 trở lên, kho khí đốt hoá lỏng có tổng trọng lượng khí từ 600 kg trở lên.
+ Cửa hàng kinh doanh xăng dầu, khí đốt hoá lỏng.
+ Chợ kiên cố hoặc bán kiên cố có tổng diện tích kinh doanh từ 1200m2 trở lên hoặc có từ 300 hộ kinh doanh trở lên, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bách hoá có tổng diện tích các gian hàng từ 300 m2 trở lên hoặc có tổng khối tích từ 1.000 m3 trở lên.
+ Nhà máy nhiệt điện có công suất từ 100.000 KW trở lên, nhà máy thuỷ điện có công suất từ 20.000 KW trở lên, trạm biến áp có điện áp từ 220 KV trở lên.
+ Phương tiện giao thông cơ giới từ 4 chỗ ngồi trở lên, phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển chất, hàng hoá nguy hiểm về cháy, nổ.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
* Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật số 27/2001-QH10, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2001. Ngày có hiệu lực: 04/10/2001;
* Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. Ngày có hiệu lực 16/5/2003.
* Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ. Ngày có hiệu lực 24/5/2004.

Công ty tư vấn và thực hiện dịch vụ

Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Môi Trường Gia Hân

Trụ sở: 336/72 Phan Văn Trị, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Điện Thoại: 0937.83.1368 - 0938 675 422

Email : moitruongthanhpho@gmail.com

Website: www.moitruongthanhpho.com