Giới thiệu

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG GIA HÂN

Kính gửi: Quý doanh nghiệp.
- Căn cứ Luật bảo vệ môi trường số năm 2005.
- Căn cứ Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.
- Căn cứ Thông tư 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết một số điều của nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.
- Căn cứ Thông tư 01/2012/TT-BTNMT ngày 16/3/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án BVMT chi tiết; lập và đăng ký đề án BVMT đơn giản.
- Căn cứ Nghị định 179/2013/NĐ-CP Về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Để đảm bảo hoat động theo đúng quy định pháp luật về môi trường. Chúng tôi,Công ty TNHH 1TV Tư vấn Môi trường rất mong nhận được sự hợp tác với quý công ty trong lĩnh vực môi trường. Công ty chúng tôi là một công ty môi trường cung cấp các dịch vụ tư vấn môi trường sau:
- Đánh giá tác động môi trường (ĐTM);
- Tiến hành lấy mẫu phân tích (Nước thải, Không khí, Khí thải...)
Khi quý khách hàng có nhu cầu về các lĩnh vực trên, công ty của chúng tôi với đội ngũ nhân viên nhiệt tình, trang bị đầy đủ nghiệp vụ chuyên môn sẽ phục vụ tận tình cho quý khách hàng.

Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý công ty.

Thông tin công ty

Giới thiệu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG GIA HÂN

ĐC: 336/72 Phan Văn Trị, P.11, Q.Bình Thạnh

Điện thoại: 08.66833233

DĐ: 0937.83.1368 – 0908.770.567

Email: Moitruongthanhpho@Gmail.com

Hợp tác với chúng tôi để có hệ thống xử lý nước thải hiện đại

Hợp tác chúng ta cùng có lợi